פירוש המילה אבל וחפוי ראש באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
chasten

(בלבד -ed; -ing)
לייסרchastened

chastening
מיוסר, אבל וחפוי ראש

מייסר
 
 
mortificationהשפלהmortify (the)להשפילmortified

mortifying
נכלם, מושפל, אבל וחפוי ראש

מבחיל
mortifyinglyבתוך השפלה, באופן משפיל

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבל וחפוי ראש באנגלית | 
איך כותבים אבל וחפוי ראש באנגלית | 
מה זה אבל וחפוי ראש באנגלית | 
איך מתרגמים אבל וחפוי ראש לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: