פירוש המילה אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
you can lead a horse to water,but you can't make him drinkאפשר להוביל את הסוס לשוקת, אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות באנגלית | 
איך כותבים אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות באנגלית | 
מה זה אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות באנגלית | 
איך מתרגמים אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: