פירוש המילה אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
you can lead a horse to water,but you can't make him drinkאפשר להוביל את הסוס לשוקת, אבל אי אפשר להכריח אותו לשתות

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: