פירוש המילה אבך באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
ABC

Atomic, Biological, Chemical

ABC alert

ABC kit

ABC combat

אב"ךכוננות אב"ך

ערכת מגן

לחימת אב"ך
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבך באנגלית | 
איך כותבים אבך באנגלית | 
מה זה אבך באנגלית | 
איך מתרגמים אבך לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: