פירוש המילה אבירות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
chivalry

chivalrousness
אבירות
 
 
chivalric

chivalrous
אביריchivalrouslyבאבירות
gallant

gallantry
אביר

אבירות; אומץ, גבורה
 
 
gallantאמיץ, נועז; אבירי, אצילי; אדיבgallantlyבאבירות; באומץ לב
knight

knighthood
אביר; פרש (שחמט)

אבירות
knight

(בלבד -ed; -ing)
להעניק תואר אבירות
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבירות באנגלית | 
איך כותבים אבירות באנגלית | 
מה זה אבירות באנגלית | 
איך מתרגמים אבירות לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: