פירוש המילה אביזרי הידורים לקישוט בדים באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
passementerieאביזרי הידורים (לקישוט בדים)
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביזרי הידורים לקישוט בדים באנגלית | 
איך כותבים אביזרי הידורים לקישוט בדים באנגלית | 
מה זה אביזרי הידורים לקישוט בדים באנגלית | 
איך מתרגמים אביזרי הידורים לקישוט בדים לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: