פירוש המילה אביזרי הידורים באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
passementerieאביזרי הידורים (לקישוט בדים)
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אביזרי הידורים לקישוט בדים


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביזרי הידורים באנגלית | 
איך כותבים אביזרי הידורים באנגלית | 
מה זה אביזרי הידורים באנגלית | 
איך מתרגמים אביזרי הידורים לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: