פירוש המילה אביונות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
beggar

beggarliness

beggary

begging
קבצן, פושט יד

קבצנוּת, פשיטת יד

עוני, דלות, אביונוּת

פשיטת יד
beg (on/the/that)

beggar (the)
להתחנן; לפשוט יד, לקבץ נדבות

לרושש, להוריד מנכסים
beggared

beggarly
מרושש, חסר כל

 
 
destitution

destituteness

destitutes
עוני, אביונות, מחסור, חוסר כולחלכאים
 
 
destituteחסר-כול, עני מרוד, רש, חֵלְכָהdestitutelyבחוסר-כול
orgasmאורגזמה, אביונה, פורקן (מיני)
 
 
orgasmicשל אורגזמה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביונות באנגלית | 
איך כותבים אביונות באנגלית | 
מה זה אביונות באנגלית | 
איך מתרגמים אביונות לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: