פירוש המילה אביונה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
beggar

beggarliness

beggary

begging
קבצן, פושט יד

קבצנוּת, פשיטת יד

עוני, דלות, אביונוּת

פשיטת יד
beg (on/the/that)

beggar (the)
להתחנן; לפשוט יד, לקבץ נדבות

לרושש, להוריד מנכסים
beggared

beggarly
מרושש, חסר כל

 
 
destitution

destituteness
עוני, אביונות, מחסור, חוסר כול
 
 
destituteחסר-כול, עני מרוד, רשdestitutelyבחוסר-כול
orgasmאורגזמה, אביונה, פורקן (מיני)
 
 
orgasmicשל אורגזמה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביונה באנגלית | 
איך כותבים אביונה באנגלית | 
מה זה אביונה באנגלית | 
איך מתרגמים אביונה לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: