פירוש המילה אביו מולידו באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
archetype אבטיפוס, אביו-מולידו
 
 
archetypal

archetypical
של אבטיפוס

אבטיפוסי
 
 
progenitor

progeny
אב מוליד

תולדה, צאצאים
 
 
progenitiveפורה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביו מולידו באנגלית | 
איך כותבים אביו מולידו באנגלית | 
מה זה אביו מולידו באנגלית | 
איך מתרגמים אביו מולידו לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: