פירוש המילה אבידות ומציאות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
lost and foundאבידות ומציאות
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבידות ומציאות באנגלית | 
איך כותבים אבידות ומציאות באנגלית | 
מה זה אבידות ומציאות באנגלית | 
איך מתרגמים אבידות ומציאות לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: