פירוש המילה אבידות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
casualties

casualty
נפגעים, אבידות (בנפש)

נפגע
 
 
 
 
 
 
loser

losing

loss
מפסידן, לא יוצלח, אפס, לוזר

איבוד, אובדן

איבוד, אובדן, אבֵדה, הפסד
lose (the)לאבד, להפסיד, לשכולlost

with a loss
אבוד, אובד, מופסד

מופסד (כספית)
in lossבהפסד

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבידות ומציאות


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבידות באנגלית | 
איך כותבים אבידות באנגלית | 
מה זה אבידות באנגלית | 
איך מתרגמים אבידות לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: