פירוש המילה אביבי באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
springזינוק, קפיצה; קפיץ; אביב; מעייןspring (the)לזנק, לקפוץ ,לקפץ, לצמוח (תנועה וכד'), להתקדם באופן ספונטניspring

springy
קפיצי

גמיש, קפיצי
 
 
 
 
 
 
vernalאביבי
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: