פירוש המילה אביבי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
springזינוק, קפיצה; קפיץ; אביב; מעייןspring (the)לזנק, לקפוץ ,לקפץ, לצמוח (תנועה וכד'), להתקדם באופן ספונטניspring

springy
קפיצי

גמיש, קפיצי
 
 
 
 
 
 
vernalאביבי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביבי באנגלית | 
איך כותבים אביבי באנגלית | 
מה זה אביבי באנגלית | 
איך מתרגמים אביבי לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: