פירוש המילה אביב העמים באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
spring of nationsאביב העמים
 
 
 
 
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: