פירוש המילה אביב באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
springזינוק, קפיצה; קפיץ; אביב; מעייןspring (the)לזנק, לקפוץ ,לקפץ, לצמוח (תנועה וכד'), להתקדם באופן ספונטניspring

springy
קפיצי

גמיש, קפיצי
 
 
 
 
 
 
vernalאביבי
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אביב העמים
אביב נעורים


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אביב באנגלית | 
איך כותבים אביב באנגלית | 
מה זה אביב באנגלית | 
איך מתרגמים אביב לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: