פירוש המילה אבי אבות הטומאה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
source of evilאבי אבות הטומאה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבי אבות הטומאה באנגלית | 
איך כותבים אבי אבות הטומאה באנגלית | 
מה זה אבי אבות הטומאה באנגלית | 
איך מתרגמים אבי אבות הטומאה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: