פירוש המילה אבי אבות באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
quintessenceעיקר, תמצית
 
 
quintessentialאולטימטיבי, מופת של-, מובהק, אבי אבות-; תמציתיquintessentiallyבעיקר, באופן מהותי

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: