פירוש המילה אבי אבות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
quintessenceעיקר, תמצית
 
 
quintessentialאולטימטיבי, מופת של-, מובהק, אבי אבות-; תמציתיquintessentiallyבעיקר, באופן מהותי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבי אבות באנגלית | 
איך כותבים אבי אבות באנגלית | 
מה זה אבי אבות באנגלית | 
איך מתרגמים אבי אבות לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: