פירוש המילה אבי אבות באנגלית

מציג תוצאות המתחילות בחיפוש.
NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
quintessenceעיקר, תמצית
 
 
quintessentialאולטימטיבי, מופת של-, מובהק, אבי אבות-; תמציתיquintessentiallyבעיקר, באופן מהותי
source of evilאבי אבות הטומאה
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבי אבות הטומאה


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבי אבות באנגלית | 
איך כותבים אבי אבות באנגלית | 
מה זה אבי אבות באנגלית | 
איך מתרגמים אבי אבות לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: