פירוש המילה אבטלה סמויה באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
hidden unemploymentאבטלה סמויה
 
 
 
 
 
 
over-hiringאבטלה סמויה
 
 
 
 
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: