פירוש המילה אבטלה באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jobless

joblessness
מובטל, מחוסר עבודה

אבטלה
 
 
joblessמובטל
 
 
unemployed

unemployment
מובטל

אבטלה
 
 
unemployedמובטל
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: