פירוש המילה אבטלה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jobless

joblessness
מובטל, מחוסר עבודה

אבטלה
 
 
joblessמובטל
 
 
unemployed

unemployment
מובטל

אבטלה
 
 
unemployedמובטל
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטלה באנגלית | 
איך כותבים אבטלה באנגלית | 
מה זה אבטלה באנגלית | 
איך מתרגמים אבטלה לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: