פירוש המילה אבטיפוסי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
archetype אבטיפוס, אביו-מולידו
 
 
archetypal

archetypical
של אבטיפוס

אבטיפוסי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטיפוסי באנגלית | 
איך כותבים אבטיפוסי באנגלית | 
מה זה אבטיפוסי באנגלית | 
איך מתרגמים אבטיפוסי לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: