פירוש המילה אבטיפוס אביו מולידו באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
archetype אבטיפוס, אביו-מולידו
 
 
archetypal

archetypical
של אבטיפוס

אבטיפוסי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטיפוס אביו מולידו באנגלית | 
איך כותבים אבטיפוס אביו מולידו באנגלית | 
מה זה אבטיפוס אביו מולידו באנגלית | 
איך מתרגמים אבטיפוס אביו מולידו לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: