פירוש המילה אבטיפוס באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
archetype אבטיפוס, אביו-מולידו
 
 
archetypal

archetypical
של אבטיפוס

אבטיפוסי
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבטיפוס אביו מולידו


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטיפוס באנגלית | 
איך כותבים אבטיפוס באנגלית | 
מה זה אבטיפוס באנגלית | 
איך מתרגמים אבטיפוס לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: