פירוש המילה אבטחתהבטחת איכות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
quality assurance

QA
אבטחת/הבטחת איכות
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטחתהבטחת איכות באנגלית | 
איך כותבים אבטחתהבטחת איכות באנגלית | 
מה זה אבטחתהבטחת איכות באנגלית | 
איך מתרגמים אבטחתהבטחת איכות לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: