פירוש המילה אבטחתהבטחת איכות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
quality assuranceאבטחת/הבטחת איכות
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטחתהבטחת איכות באנגלית | 
איך כותבים אבטחתהבטחת איכות באנגלית | 
מה זה אבטחתהבטחת איכות באנגלית | 
איך מתרגמים אבטחתהבטחת איכות לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: