פירוש המילה אבטחת מידע באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
cyber/cyberspace


cyberattack

cyberdefense

cybersecurity

cybertechnology

cyberterrorism

cyberwar (with)

cyberwarfare
סייבר, המרחב המקוון/הדיגיטלי/
הממוחשב/המחשבי/הקיברנטי/הווירטואלי

מתקפת סייבר

הגנת סייבר

אבטחת מידע

טכנולוגית סייבר

טרור סייבר

מלחמת סייבר

לוחמת סייבר
 
 
cyberמקוון, אינטרנטי, מחשבי
 
 
data protection/securityאבטחת מידע
 
 
 
 
 
 
information securityאבטחת מידע
 
 
 
 
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: