פירוש המילה אבטחת מידע באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
cyber/cyberspace


cyberattack

cyberdefense

cybersecurity

cybertechnology

cyberterrorism

cyberwar (with)

cyberwarfare

cyberweapons
סייבר, המרחב המקוון/הדיגיטלי/
הממוחשב/המחשבי/הקיברנטי/הווירטואלי

מתקפת/התקפת סייבר

הגנת סייבר

אבטחת מידע

טכנולוגית סייבר

טרור סייבר

מלחמת סייבר

לוחמת סייבר

נשק/כלי סייבר
 
 
cyberמקוון, אינטרנטי, מחשבי
 
 
data protection/securityאבטחת מידע
 
 
 
 
 
 
information securityאבטחת מידע
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטחת מידע באנגלית | 
איך כותבים אבטחת מידע באנגלית | 
מה זה אבטחת מידע באנגלית | 
איך מתרגמים אבטחת מידע לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: