פירוש המילה אבטחת איכות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
quality assuranceאבטחת/הבטחת איכות
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטחת איכות באנגלית | 
איך כותבים אבטחת איכות באנגלית | 
מה זה אבטחת איכות באנגלית | 
איך מתרגמים אבטחת איכות לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: