פירוש המילה אבטחה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
guard

guardhouse/guardroom

guardian

guardianship

guarding

guardrail
שומר, מאבטח, זקיף, מִשמר

חדר משמר

שומר סף; מגן; אפוטרופוס

אפוטרופסות

שמירה

מעקה בטיחות/ביטחון
guard (the)לשמור, לאבטחguarded

guardian
שמור, מוגן, מאובטח

שומר
 
 
protecting

protection

protecting

protectiveness

protector
הגנה, אבטחה

הגנה, אבטחה, מיגון (ביטוח)הגנתיות, שמירה

מגן, שומר

protect (the/with)להגן, לגונן, לשמור, לאבטחprotected

protective

under protection
מוגן, מאובטח

מֵגן

חסוי (אדם)
protectivelyבאופן מגונן
securities

security


security man/guard

security officer
ניירות ערך; ביטחונות

ביטחון, אבטחה; ערובה; נייר ערך; בטוחה

מאבטח

קצין ביטחון, קב"ט
secure (the)להבטיח; לאבטח; להשיג, להשלים (יעד וכד')secure

secured

security

security/defense-related
בטוח, מוגן, מובטח

מובטח

ביטחוני, של ביטחון

ביטחוני (נימוק, ביקור וכד')
securelyבביטחון

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבטחה באנגלית | 
איך כותבים אבטחה באנגלית | 
מה זה אבטחה באנגלית | 
איך מתרגמים אבטחה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: