פירוש המילה אבטחה באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
guard

guardian

guardianship

guarding
שומר, מאבטח, זקיף, מִשמר

שומר סף; מגן; אפוטרופוס

אפוטרופסות

שמירה
guard (the)לשמור, לאבטחguarded

guardian
שמור, מוגן, מאובטח

שומר
 
 
protecting

protection

protecting

protectiveness

protector
הגנה, אבטחה

הגנה, אבטחההגנתיות, שמירה

מגן, שומר

protect (the/with)להגן, לגונן, לשמור, לאבטחprotected

protective
מוגן, מאובטח

מֵגן
protectivelyבאופן מגונן
securities

security

security man/guard

security officer
ניירות ערך

ביטחון, אבטחה; נייר ערך; בטוחה

מאבטח

קצין ביטחון
secure (the)להבטיח; לאבטח; להשיג, להשלים (יעד וכד')secure

secured

security
בטוח, מוגן, מובטח

מובטח

ביטחוני, של ביטחון
securelyבביטחון

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: