פירוש המילה אבחנתי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
analysis


analist/analyst (for)
ניתוח (של תופעה, מאמר וכד'), בדיקה, אבחנה, אבחון, אנליזה

אנליסט, אנליטיקאי, מנתח מידע; פרשן
analyze (the)לנתח (מאמר וכד'), לעשות אנליזה, לבחון; לבצע מין אנאליanalytic

analytical
אנליטי
 
 
diagnosing

diagnosis

diagnostician

diagnostics
אבחון, אבחנה, תבחין, דיאגנוזהמאבחן

אבחון (בארגון וכד')
diagnose (the)לאבחןdiagnosticאבחנתי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבחנתי באנגלית | 
איך כותבים אבחנתי באנגלית | 
מה זה אבחנתי באנגלית | 
איך מתרגמים אבחנתי לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: