פירוש המילה אבחנתי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
analysisanalist/analyst (for)
ניתוח (של תופעה, מאמר וכד'), בדיקה, אבחנה, אבחון, אנליזה, אפיון (מחשבים)

אנליסט, אנליטיקאי, מנתח מידע; פרשן
analyze (the)לנתח (מאמר וכד'), לעשות אנליזה, לבחון; לבצע מין אנאליanalytic

analytical
אנליטי
 
 
diagnosing

diagnosis

diagnostician

diagnostics
אבחון, אבחנה, תבחין, דיאגנוזהמאבחן

אבחון (בארגון וכד')
diagnose (the)לאבחןdiagnosticאבחנתי
 
 
observance (of)


observant

observation


observatory

observer
שמירה (של חוק וכד'); קיום מצוות; הקפדה

שומר מצוות

תצפית (מדעית וכד'), התבוננות, הסתכלות, אבחנה

מצפה כוכבים, פלניטריום

משקיף (או"ם וכד'), צופה, תצפיתן, מתבונן
observe (the)לשמור (חוק, הפסקת אש וכד'); להתבונן, להשקיף, לצְפות; לציין; להבחין observable

observant

observational

observed
בולט, נראה לעין

אדוק, דתי; מתבונן, בעל עין בוחנת

תצפיתי, הסתכלותי

נצפה
observablyבמידה ניכרת, באופן משמעותי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבחנתי באנגלית | 
איך כותבים אבחנתי באנגלית | 
מה זה אבחנתי באנגלית | 
איך מתרגמים אבחנתי לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: