פירוש המילה אבחנה מבדלת רפואה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
differential diagnosisאבחנה מבדלת (רפואה)
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבחנה מבדלת רפואה באנגלית | 
איך כותבים אבחנה מבדלת רפואה באנגלית | 
מה זה אבחנה מבדלת רפואה באנגלית | 
איך מתרגמים אבחנה מבדלת רפואה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: