פירוש המילה אבחנה מבדלת באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
differential diagnosisאבחנה מבדלת (רפואה)
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבחנה מבדלת רפואה


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבחנה מבדלת באנגלית | 
איך כותבים אבחנה מבדלת באנגלית | 
מה זה אבחנה מבדלת באנגלית | 
איך מתרגמים אבחנה מבדלת לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: