פירוש המילה אבחנה חדה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
keen perceptionאבחנה חדה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבחנה חדה באנגלית | 
איך כותבים אבחנה חדה באנגלית | 
מה זה אבחנה חדה באנגלית | 
איך מתרגמים אבחנה חדה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: