פירוש המילה אבחון אבחנה תבחין דיאגנוזה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
diagnosing

diagnosis

diagnostician

diagnostics
אבחון, אבחנה, תבחין, דיאגנוזהמאבחן

אבחון (בארגון וכד')
diagnose (the)לאבחןdiagnosticאבחנתי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבחון אבחנה תבחין דיאגנוזה באנגלית | 
איך כותבים אבחון אבחנה תבחין דיאגנוזה באנגלית | 
מה זה אבחון אבחנה תבחין דיאגנוזה באנגלית | 
איך מתרגמים אבחון אבחנה תבחין דיאגנוזה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: