פירוש המילה אבזר באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
access

accessibility

accession

accessories

accessory
גישה; כניסה

נגישות, הנגשה

הגעה (למעמד וכד')

אביזרי אופנה

אביזר, אבזר; שותף/מסייע לדבר עבירה
access (the)

accessorize (the/with)
להשיג גישה, להנגיש

לאבזר
accessible

accessorry
נגיש

נילווה, עֵזר, מסייע, משני
accessiblyבנגישות, באופן נגיש
accoutrementאבזר; חגוֹר
 
 
 
 
 
 
outfit


outfitter
מדים, תלבושת, אדרת; יחידה, עוצבה

חנות בגדי גברים; חנות ייעודית
outfit (with)להצטייד, לצייד, לאבזרoutfitted (in/with)מצויד, מאובזר
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבזר באנגלית | 
איך כותבים אבזר באנגלית | 
מה זה אבזר באנגלית | 
איך מתרגמים אבזר לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: