פירוש המילה אבזם סגר סוגר של תכשיט וכד באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
claspלפיתה; אבזם, סגר, סוגר (של תכשיט וכד'); תג (צבאי וכד')clasp (the/to)ללפות, לחבקclaspedמהודק, שלוב
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבזם סגר סוגר של תכשיט וכד באנגלית | 
איך כותבים אבזם סגר סוגר של תכשיט וכד באנגלית | 
מה זה אבזם סגר סוגר של תכשיט וכד באנגלית | 
איך מתרגמים אבזם סגר סוגר של תכשיט וכד לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: