פירוש המילה אבזם באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
buckle

buckling
כיפוף; אבזם

קריסה (הנדסה)
buckle (to)להתכופף בפני, להיכנע ל-; לאבזםbuckledרכוס
 
 
claspלפיתה; אבזם, סגר, סוגר (של תכשיט וכד'); תג (צבאי וכד')clasp (the/to)ללפות, לחבקclaspedמהודק, שלוב
 
 
frogצפרדע; אבזם
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבזם סגר סוגר של תכשיט וכד


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבזם באנגלית | 
איך כותבים אבזם באנגלית | 
מה זה אבזם באנגלית | 
איך מתרגמים אבזם לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: