פירוש המילה אבזם באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
buckle

buckling
כיפוף; אבזם

קריסה (הנדסה)
buckle (to)להתכופף בפני, להיכנע ל-; לאבזםbuckledרכוס
 
 
claspלפיתה; אבזם, סגר, סוגר (של תכשיט וכד'); תג (צבאי וכד')clasp (the)ללפותclaspedמהודק, שלוב
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: