פירוש המילה אבות מייסדים באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
Founding Fathersאבות מייסדים
 
 
 
 
 
 
forbearance

forbearer

forbearers
איפוק, אורך רוח; הבלגה

מבליג, מושל ברוחו

אבות מייסדים
forbear (to/from)להתאפק
 
 
forbearinglyבאיפוק

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: