פירוש המילה אבות מייסדים באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
Founding Fathersאבות מייסדים
 
 
 
 
 
 
forbearance

forbearer

forebearers
איפוק, אורך רוח; הבלגה, הימנעות

מבליג, מושל ברוחו

אבות מייסדים
forbear (to/from)להתאפק
 
 
forbearinglyבאיפוק

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבות מייסדים באנגלית | 
איך כותבים אבות מייסדים באנגלית | 
מה זה אבות מייסדים באנגלית | 
איך מתרגמים אבות מייסדים לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: