פירוש המילה אבוקה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flare

flaring
התלקחות; להבה; אבוקה; נור; התפרצות (רגשית וכד', חוזרת של מחלה מקננת)flare (up/against)להתלקחflaringגואה (מתח וכד')
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוקה באנגלית | 
איך כותבים אבוקה באנגלית | 
מה זה אבוקה באנגלית | 
איך מתרגמים אבוקה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: