פירוש המילה אבוקה באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
flare

flaring
התלקחות; להבה; אבוקה; התפרצות (רגשית וכד', חוזרת של מחלה מקננת)flare (up/against)להתלקחflaringגואה (מתח וכד')
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: