פירוש המילה אבוס באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
cribהעתקה/ גנבה ספרותית; עריסה; אבוסcrib (the)להעתיק (נאום וכד')cribbedמועתק
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוס באנגלית | 
איך כותבים אבוס באנגלית | 
מה זה אבוס באנגלית | 
איך מתרגמים אבוס לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: