פירוש המילה אבוס באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
cribהעתקה/ גניבה ספרותית; עריסה; אבוסcrib (the)להעתיק (נאום וכד')cribbedמועתק
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: