פירוש המילה אבולוציה באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
evolution

evolvement
התפתחות, אבולוציה

התפתחות
evolve (out of/from/into)להתפתח ל-, להבשיל ל-(מצב, סגנון וכד')evolutional

evolutionary

evolving
התפתחותי, אבולוציונימתפתח, משתנה
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: