פירוש המילה אבולוציה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
evolution

evolvement
התפתחות, אבולוציה

התפתחות
evolve (out of/from/into)להתפתח ל-, להבשיל ל- (מצב, סגנון וכד')evolutional

evolutionary

evolving
התפתחותי, אבולוציונימתפתח, משתנה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבולוציה באנגלית | 
איך כותבים אבולוציה באנגלית | 
מה זה אבולוציה באנגלית | 
איך מתרגמים אבולוציה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: