פירוש המילה אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל מה לעשות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
alasאבוי, אויה, שוד ושבר, אללי, לרוע המזל, מה לעשות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל מה לעשות באנגלית | 
איך כותבים אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל מה לעשות באנגלית | 
מה זה אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל מה לעשות באנגלית | 
איך מתרגמים אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל מה לעשות לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: