פירוש המילה אבוי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
alasאבוי, אויה, שוד ושבר, אללי, לרוע המזל

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוי באנגלית | 
איך כותבים אבוי באנגלית | 
מה זה אבוי באנגלית | 
איך מתרגמים אבוי לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: