פירוש המילה אבוי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
alasאבוי, אויה, שוד ושבר, אללי, לרוע המזל, מה לעשות

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבוי אויה שוד ושבר אללי לרוע המזל מה לעשות


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוי באנגלית | 
איך כותבים אבוי באנגלית | 
מה זה אבוי באנגלית | 
איך מתרגמים אבוי לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: