פירוש המילה אבוי באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
alasאבוי, אויה, שוד ושבר, אללי, לרוע המזל

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: