פירוש המילה אבוד מראש מאבק וכד באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
foredoomed to failאבוד מראש (מאבק וכד')
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוד מראש מאבק וכד באנגלית | 
איך כותבים אבוד מראש מאבק וכד באנגלית | 
מה זה אבוד מראש מאבק וכד באנגלית | 
איך מתרגמים אבוד מראש מאבק וכד לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: