פירוש המילה אבוד מראש באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
foredoomed to failאבוד מראש (מאבק וכד')
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
אבוד מראש מאבק וכד


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוד מראש באנגלית | 
איך כותבים אבוד מראש באנגלית | 
מה זה אבוד מראש באנגלית | 
איך מתרגמים אבוד מראש לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: