פירוש המילה אבוב כלי נגינה באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
oboeאבוב (כלי נגינה)
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבוב כלי נגינה באנגלית | 
איך כותבים אבוב כלי נגינה באנגלית | 
מה זה אבוב כלי נגינה באנגלית | 
איך מתרגמים אבוב כלי נגינה לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: