פירוש המילה אבהי באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
father

fatherhood

fatherland

fatherliness
אב, אבא

אבהות

ארץ אבות, מולדת

אבהות
father (the)להולידfatherlyאבהי
 
 
paternalism

paternity
שלטון אבהי, פטרנליזם

אבהות
 
 
paternal

paternalistic
אבהי

של שלטון האב, פטרנליסטי
paternallyבאופן אבהי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבהי באנגלית | 
איך כותבים אבהי באנגלית | 
מה זה אבהי באנגלית | 
איך מתרגמים אבהי לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: