פירוש המילה אבהות באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
father

fatherhood

fatherland

fatherliness
אב, אבא

אבהות

ארץ אבות, מולדת

אבהות
father (the)להולידfatherlyאבהי
 
 
paternalism

paternity
שלטון אבהי, פטרנליזם

אבהות
 
 
paternal

paternalistic
אבהי

של שלטון האב, פטרנליסטי
paternallyבאופן אבהי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבהות באנגלית | 
איך כותבים אבהות באנגלית | 
מה זה אבהות באנגלית | 
איך מתרגמים אבהות לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: