פירוש המילה אבדון טמיון באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
doomאבדון, טמיוןdoom (to/for/the)לחרוץ דין/גורל, לגזור (על-)doomed

dooming
נמצא אשם; נחרץ; נועד לטמיון

חורץ גורלות
 
 
perditionאבדון, טמיון
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבדון טמיון באנגלית | 
איך כותבים אבדון טמיון באנגלית | 
מה זה אבדון טמיון באנגלית | 
איך מתרגמים אבדון טמיון לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: