פירוש המילה אבד עליו הכלח באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
outmode (the)

(בלבד -ed; -ing)
לצאת/להוציא מהאופנהoutmodedמיושן, אבד עליו הכלח
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: