פירוש המילה אבא באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
dad

daddy
אבא
 
 
 
 
 
 
father

fatherhood

fatherland

fatherliness
אב, אבא

אבהות

ארץ אבות, מולדת

אבהות
father (the)להולידfatherlyאבהי
 
 
old manזקן; אבא
 
 
 
 
 
 
pop


popping
פופ (מוסיקה); קול ניפוץ; אבא; משקה תוסס

שבירת סלע (גאולוגיה)
pop (the)לפוצץ (בלון וכד'); "לגמור" (גבר)pop

popping
של מוסיקת פופ

קופץ
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אבא באנגלית | 
איך כותבים אבא באנגלית | 
מה זה אבא באנגלית | 
איך מתרגמים אבא לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: