פירוש המילה אב סוג באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
category

categoricalness

categorization
קטגוריה, אב-סוג

פסקנות

תיוג, קטגוריזציה
categorize (the)לסווג/למיין לקטגוריותcategoric

categorical
קטגורי, מוחלט, פסקניcategoricallyחד-משמעית, במפגיע, מכול וכול, נחרצות, באופן חד-משמעי, לחלוטין

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אב סוג באנגלית | 
איך כותבים אב סוג באנגלית | 
מה זה אב סוג באנגלית | 
איך מתרגמים אב סוג לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: