פירוש המילה אב מוליד באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
archetype אבטיפוס, אביו-מולידו
 
 
archetypal

archetypical
של אב טיפוס

אבטיפוסי
 
 
progenitor

progeny
אב מוליד

תולדה
 
 
progenitiveפורה
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: