פירוש המילה אב מוליד באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
archetype אבטיפוס, אביו-מולידו
 
 
archetypal

archetypical
של אבטיפוס

אבטיפוסי
 
 
progenitor

progeny
אב מוליד

תולדה, צאצאים, הבנים (של-)
 
 
progenitiveפורה
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אב מוליד באנגלית | 
איך כותבים אב מוליד באנגלית | 
מה זה אב מוליד באנגלית | 
איך מתרגמים אב מוליד לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: