פירוש המילה אב חורג באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
stepbrother

stepchild

stepdaughter

stepfather

stepmother

stepparent

stepsister

stepson
אח חורג

ילד חורג

בת חורגת

אב חורג

אם חורגת

הורה חורג

אחות חורגת

בן חורג
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אב חורג באנגלית | 
איך כותבים אב חורג באנגלית | 
מה זה אב חורג באנגלית | 
איך מתרגמים אב חורג לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: