פירוש המילה אב חורג באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
stepbrother

stepdaughter

stepfather

stepmother

stepsister

stepson
אח חורג

בת חורגת

אב חורג

אם חורגת

אחות חורגת

בן חורג
 
 
 
 
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: